Ultra Tred Waterborne 2 Component Epoxy 58xx

Muralo ULTRA TRED 2 KOMPONENTŲ 100% EPOKSIDINĖ VANDENINĖ DANGA 58XX SERIJA
Muralo Ultra Tred 100% Waterborne 2 Component Epoxy 58XX-Series


Aprašymas
2 komponentų, modifikuota alifatiniais aminais, katalizuota, 100% vandeniu skiedžiama, aukštos kokybės epoksidinė danga savo savybėmis prilygsta įprastinėms epoksidinėms dangoms, skiedžiamoms tirpikliais. Danga, vartojama kaip viršutinė danga, yra nedegi, silpno kvapo, itin kieta, panaši į glazūruotą plytelę, labai blizgi, atspari grafiti ir įprastiniam užteršiamumui, tokių kaip kavos, ketčupo, vaisių sulčių, pieštukų, lūpų dažų, rašalo dėmės ir kt. Šios dangos atsparumas vandeniui, tirpikliams ir cheminėms medžiagoms yra žymiai geresnis negu įprastų, vandeniu skiedžiamų akrilinių-epoksidinių dangų. Ji labai atspari trinčiai ir gali būti naudojama betoninių grindų padengimui. Šia danga apdailinant paviršius, jau padengtus įprastiniais viršutinių dažų sluoksniais, nėra susiraukšlėjimų ar atšokimų.
Spalvos
Balta, pilka ir bazės. Gali būti spalvinama universaliomis dažų pastomis bet kokia spalva
Panaudojimo
sritys
Naudojama įstaigų ir komercinių pastatų vidaus apdailai, kur reikalingos ypač geros apsauginės dangos. Rekomenduojama naudoti bet kokių naujų ar dažytų betono blokų, mūrinių, sienų plokščių, medžio, tinkuotų, keraminių plytelių ir tinkamai paruoštų metalo paviršių apdailai. Ypač tinka mokyklų, ligoninių, slaugos namų, komercinių virtuvių ir kavinių, restoranų, kepyklų, maisto ir gėrimų bazių, laboratorijų, chemijos gamyklų ir fabrikų patalpų apdailai. NENAUDOTI MEDINIŲ GRINDŲ IR PAVIRŠIŲ PO VANDENIU DAŽYMUI.
Fizinės savybės
Produkto tipas
Galono svoris (katalizuoto)
Dinaminis klampumas
Blizgumas, matuojant 60o
Blizgumas, matuojant 20o
Paviršiaus išdžiūvimas (galima liesti)
Netąsus
Džiovinimo trukmė
Pilnas sukietėjimas, galima eksploatuoti
Antro sluoksnio dengimas
Sumaišymo santykis
Tinkamumo laikas
Gyvybingumas (katalizuoto)
Valymas, skiedimas
Spalvinimas
Epoksido/Alifatinio amino darinys
9,6-10,9 svarų
90-100KU
90+
80+
Po 4-6 val. (25oC ir 55%sant drėgn.)
Po 8-10 val. (25oC ir 55%sant drėgn.)
Per naktį
7 dienos.
Leisti min. 7 dienas džiūti prieš intensyviai eksploatuojant (automob. eismas, intensyvus judėjimas)
Po 8 val. ir po 2 dienų, kai nešlifuojama. Lengvai gali būti šlifuojama, jei džiovinimo trukmė tarp sluoksnių ilgesnė
3:1 (Dalys A:B) pagal tūrį
20-30min po sumaišymo
4val. (25oC ir 55%sant drėgn.)
Vanduo
Dažymo pastą pridėti į komponentą A, sumaišyti, komponentą A pridėti prieš pat naudojimą išmaišyti rankiniu būdu ar mechanine rankine maišykle. NEPRIDĖTI B KOMPONENTO Į MAIŠYKLĘ (intensyvaus maišymo mikserį)
Fizinės savybės
Išeiga
28-32 kv. metrai iš vieno galono (3,78 l) ant lygių paviršių. Jei paviršius poringas ar gruoblėtas, dengiamas mažesnis plotas
Cheminis atsparumas (ASTM D1308)
Atsparumo statiniam poveikiui bandymas
MEK Double Rubs
Acetonas
Ksilenas
Toluenas
Mineraliniai spiritai
Denatūruotas alkoholis
Metanolis
Izopropilo alkoholis
5% natrio hipochloritas
10% natrio hidroksidas
5% ledinė acto rūgštis
10% druskos rūgštis
10% sieros rūgštis
10% azoto rūgštis
10%fosforo rūgštis
Benzinas
Variklių alyva
Stabdžių skystis
Distiliuotas vanduo
Amoniakas
100+
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Nežymios dėmės
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Šiek tiek tąsus
Be pakitimų
Be pakitimų
Atsparumas Grafiti užrašams, užteršiamumas
Valoma acetono ir denatūruoto alkoholio mišiniu
Juodas Magic žymeklis
Rudas Magic žymeklis
Geltonas Magic žymeklis
Juodas flomasteris
Raudonas flomasteris
Mėlynas tušinukas
Pieštukas
Lūpų dažai
Spalvota kreida
Actas
Sviestas
Garstyčios
Pomidorų padažas (ketčupas)
Kava
Vaisių sultys
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Nežymios dėmės
Dėmės
Nežymios dėmės
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Be pakitimų
Paviršiaus
paruošimas
Dengiamas naujas ar buvęs dažytas paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, be teršalų, riebalinių dėmių ar besilupančių senų dažų, rūdžių, apnašo, kalkinių ir kitų teršalų, kurie pablogintų sukibimą. Užterštą buvusį dažytą paviršių valyti rankiniu būdu ar motoriniais įrankiais (SSPC- Sp-2 ar Sp-3) ir nugruntuoti. Galvanizuotas plienas ar spalvoti metalai turi būti nuvalyti su tirpikliais (SSPC-SP1). Blizgios emalių dangos turi būti pašiurkštinamos prieš dengiant Muralo Waterborn Epoxy danga.
Rekomenduojami gruntai
BETONAS – Savaiminis gruntavimas
SAUSOS SIENŲ PLOKŠTĖS Muralo Enamel Undercoater 563 arba Muralo Universal Primer M 2205 Sealer
MEDIENA - Muralo Universal Primer M 2205
Nauja dėmėta mediena, tokia kaip kedras, raudonmedis ir pan. turi būti gruntuojami Solvent Base Stain Killing Primer gruntu.
RŪDIJANTYS METALAI - Muralo Anti-Rust Primers M 1877-1878
GALVANIZUOTAS PLIENAS IR ALIUMINIS – Savaiminis gruntavimas
ORGANINIS STIKLAS, STIKLO VATA IR NERŪDIJANTYS METALAI – Muralo X 200 Oil Base Primer
ANKSČIAU DAŽYTI PAVIRŠIAI -savaiminis gruntavimas-
Naudojimas
Dažoma teptuku, voleliu ar purškiant

Pastaba: Nesušaldyti. Nenaudoti , kai oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė, kaip 10oC(50oF) ir aukštesnė, kaip 37oC(100oF). Aplinkos santykinis drėgnis turi būti žemesnis kaip 90%.
Įrankių valymas
Su šiltu vandeniu ir muilu. Jei būtina, naudoti naftos distiliatą, kurio aukšta pliūpsnio temperatūra.
Saugos frazės
Degus. Sudėtyje yra naftos distiliatų, glikolio esterių.
Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (NIOSH/MSHA TC23C arba analogiškas). Vengti patekimo ant odos ir į akis. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą (po kiekvieno panaudojimo). Neišleisti į kanalizaciją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

NEPRARYTI. NESUŠALDYTI.

© 2021 Linkara, UAB. Visos teisės saugomos.